انجام کلیه پروژه های دانشجویی کارشناسی وارشد سازه و زلزله 

سازه 7 طبقه بتنی به صورت نامنظم به همراه دیوار برشی می باشد که در ایتبس 2016 طراحی شده و تمام نقشه هاو بارگذاری و آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی و تحلیل مودال و تاریخچه زمانی و خروجیهای مربوطه در قالب Word و Exsel موجود می باشد،همچنین بارگذاری زله بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش4 می باشد. برای دانلود و خرید پروژه به بخش تماس با ما مراجعه بفرمایید.

 


 

سازه 8 طبقه بتنی به صورت نامنظم به همراه دیوار برشی می باشد که در ایتبس 2016 طراحی شده و تمام نقشه هاو بارگذاری و آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی و تحلیل مودال و تاریخچه زمانی و خروجیهای مربوطه در قالب Word و Exsel موجود می باشد،همچنین بارگذاری زله بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش4 می باشد. برای دانلود و خرید پروژه به بخش تماس با ما مراجعه بفرمایید.


تحلیل استاتیکی دینامیکی تاریخچه زمانی وتحلیل پوش آور سازه 10طبقه فی با مقاطع باکس وتیر ورق به همراه بادبند با ایتبس 2016 براساس آیین نامه 2800ویرایش4 برای تهیه وخرید این فایل و یا سفارش پروزه به این صورت به بخش تماس با ما مراجعه بفرمایید.


 

سازه 7 طبقه بتنی به صورت نامنظم به همراه دیوار برشی می باشد که در ایتبس 2016 طراحی شده و تمام نقشه هاو بارگذاری و آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی و تحلیل مودال و تاریخچه زمانی و خروجیهای مربوطه در قالب Word و Exsel موجود می باشد،همچنین بارگذاری زله بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش4 می باشد. برای دانلود و خرید پروژه به بخش تماس با ما مراجعه بفرمایید.

 


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

کتاب های من پاراگراف خرید برنج شمال باسکول | باسکول دیجیتال دوربین هایک ویژن دانش فوتبال تغذیه فود ، با ما بهترین باشید. تکواندوکاران پیشوا دانستنی ها حرف دل